Blog

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers, zzp-ers

19/03/2020

1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.De tijdelijke regeling geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen.

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en is maximaal ca. € 1500 per maand (netto). Er is geen sprake van een vermogenstoets. Het inkomen van de partner telt ook niet mee. Deze ondersteuning hoeft later niet te worden terugbetaald.
  • De lening voor berdrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,-.  Het is een lening en die moet dus wel worden terugbetaald. De aflossingsverplichting en het rentepercentage worden aangepast.

2. Noodloket

 Er komt een noodloket voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,-  in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Welke sectoren hierop een beroep kunnen doen en welke voorwaarden gaan gelden is nog niet duidelijk. Het betreft in ieder geval de sectoren van de horeca die gedwongen hun deuren hebben moeten sluiten en naar verwachting kap- en schoonheidssalons etc. Voorwaarde wordt in ieder geval dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen woonhuis.

3. Liquiditeitssteun

 De belastingdienst kan om uitstel van betaling worden gevraagd. Dat wordt dan per direct verleend. De individuele beoordeling vindt later plaats. Er worden geen verzuimboetes opgelegd en de invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01 %. Per 1 juni wordt de belastingrente eveneens verlaagd naar 0,01 % , voor de belastingrente over de inkomstenbelasting is dat per 1 juli a.s.

Verder kunnen ondernemers vragen om verlaging van de voorlopige aanslagen. De termijnbedragen worden daardoor verlaagd en hetgeen te veel is betaald wordt gerestitueerd.

Tot slot zijn er diverse faciliteiten gecreëerd om  financieringen te vergemakkelijken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Govert Brouwer 050-3140840

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog