Blog

Uitgelegd: het Levenstestament

19/05/2016 - Zorg

Tijdens uw leven kunnen er zich situaties voordoen, waarbij u niet in staat bent alle handelingen te verrichten die u zou willen, of die u gewend bent te verrichten. U kunt daarbij denken aan ziekte of een ongeval. Voor een dergelijke situatie kan het goed zijn om een Levenstestament op te stellen. In tegenstelling tot een “gewoon” testament, legt u niet vast wat er na overlijden moet gebeuren, maar wat tijdens uw leven moet gebeuren. Om die reden heet het ook een levenstestament.

Een levenstestament is eigenlijk niet meer dan een volmacht, waarin u alles kunt regelen wat u wilt. Meestal betreft het financiële zaken of medische beslissingen. Een levenstestament kan bestaan uit één volmacht, maar er kunnen ook verschillende volmachten in zijn opgenomen. Zo kunt u in een levenstestament een volmacht opnemen voor het verrichten van vermogensrechtelijke handelingen, maar ook een (andere) volmacht voor het verrichten van dagelijkse zaken (zorg voor een huisdier). U kunt zelfs in een levenstestament uw wensen ten aanzien van reanimatie, palliatieve sedatie en euthanasie opnemen.

Het voordeel van een levenstestament is dat u kunt vastleggen wat uw wensen en verzoeken zijn, in een situatie dat u dit niet meer kunt uitvoeren c.q. realiseren of naar voren kunt brengen. Daarnaast creëert het voor uw directe omgeving duidelijkheid over de door u gewenste zorg en zakelijke handelingen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een levenstestament. In een gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van uw wensen, waarna dit wordt opgenomen in een levenstestament. Voorts zal met u worden gesproken over uw wensen ten aanzien van de bewijskracht van een testament. Soms eisen banken een notariële volmacht om te kunnen beschikken over een bankrekening. In dat geval is het goed om een levenstestament notarieel te laten vastleggen.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog