Blog

Wat zijn de gevolgen van opslag van lachgas in een huurwoning?

10/03/2021 - Bouw

Wat zijn de gevolgen van opslag van lachgas in een huurwoning?

Dat een hennepkwekerij in een huurwoning tot ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden is inmiddels algemeen bekend. Maar wat zijn de gevolgen van grotere hoeveelheden van lachgas in de woning?

Lachgas en wetgeving
Lachgas wordt door jongeren steeds vaker, maar ook in grotere hoeveelheden gebruikt. Het gebruik van lachgas is niet zonder risico. Er zijn geregeld mensen die flauwvallen of duizelig worden na het gebruiken van lachgas. Lachgas staat dan ook hoog op de landelijke politieke agenda. Er ligt momenteel een wetsvoorstel om de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik op grond van de Opiumwet te verbieden door plaatsing op lijst II (softdrugs). De gemeente Groningen heeft, vooruitlopend op landelijke regelgeving, een verbod ingesteld op het gebruik van lachgas in het uitgaansgebied. De gemeente wil daarmee de structurele overlast die volgens haar gepaard gaat met het gebruik van lachgas voorkomen.

De opslag van lachgas in strijd met het ‘goed huurderschap’
Hoewel lachgas (landelijk) nog niet is verboden, kan (opslag van) lachgas in strijd zijn met het ‘goed huurderschap’. Dit oordeelde de rechter onlangs in een zaak. In de woning stonden 64 gasflessen met een totale opslagcapaciteit van 139 liter (goed voor het vullen van 12.750 lachgasballonen). Daarvan waren er 44 gasflessen leeg. Lachgas is een oxiderend gas dat brand kan veroorzaken. Daarnaast was er volgens de verhuurder sprake van ontploffingsgevaar en waren er geen voorzorgsmaatregelen door de huurder getroffen.

Ontbinding van de huurovereenkomst
De rechter oordeelde dat de huurder, gelet op de grote hoeveelheden aan lachgasflessen en het ontbreken van iedere veiligheidsmaatregel, een reële kans op gevaar voor zichzelf en omwonenden en beschadiging van het gehuurde had gecreëerd. De huurder had kunnen weten dat lachgas (brand)gevaarlijk was, omdat dit stond vermeld op de etiketten van de gasflessen en ook vanwege het feit dat de politie hem enige tijd daarvoor lachgasflessen had afgenomen die hij in zijn auto vervoerde. De rechter was van oordeel dat de huurder zich niet had gedragen als een goed huurder. De opslag van de gasflessen was volgens de rechter een zodanige tekortkoming dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde. Vanwege de huidige maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus heeft de rechter de ontruimingstermijn van twee weken verlengd. De rechter oordeelde dat de huurder de woning binnen 28 dagen na betekening van het vonnis, diende te ontruimen en te verlaten.

Wilt u hierover meer weten of heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact op met Jolanda Mulder via mulder@boutadvocaten.nl of 050 314 08 40.

1 Collegebrief aan de raad (groningen.nl).
2 Rechtbank Gelderland, 15 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:281.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog