Blog

Blockchain: mens of machine?

06/06/2017 - ICT/IE

Kent u KaZaa nog? Dat programma waarmee u peer-to-peer (muziek)bestanden kon downloaden? De bestanden stond niet centraal opgeslagen, maar via zoekopdrachten kon u bestanden downloaden via allerlei derden. Deze derden hadden de bestanden op hun eigen computer staan. (De) Blockchain werkt ongeveer hetzelfde. 

Blockchain

Hierbij kunt u denken aan data in de plaats van muziek. Het is een decentrale database (denk aan een grootboek) waarmee gegevens worden uitgewisseld en waarin gedecentraliseerd wordt bijgehouden welke gegevens dat zijn. Op die basis zijn er ook contracten ontwikkeld, zogenoemde ‘smart contracts’, waarvoor het (tot nu toe) meest succesvolle platform Ethereum is. ‘Smart contracts’ zijn contracten die op basis van geschreven protocollen de voorwaarden uit het contract uitvoeren. Of en wanneer het contract wordt uitgevoerd staat vervolgens in de lijst van de Blockchain.

Voorbeeld Blockchain

Stel u wilt regelen dat op een bepaald moment in de toekomst uw levensverzekering c.q. spaarverzekering wordt uitgekeerd. Dan kan dit. Naast de Blockchain, is er dan niemand nodig die als tussenpersoon fungeert om de uitkering te regelen.

Eigenschappen Blockchain

Die gegevensuitwisseling of transactie is namelijk zelfuitvoerend en wordt door alle in een netwerk aangesloten computers geverifieerd aan de hand van bepaalde ‘code’. Als de voorwaarde uit uw ‘smart contract’ intreedt (bijvoorbeeld levend en wel op 1 januari 2045), zal het gevolg in werking treden (uitkeren spaarverzekering aan Y). Dit heeft als gevolg dat tussenpersonen (zoals notarissen, banken of advocaten) overbodig zijn of zullen worden. Althans, zo leek het….

Hack

Er is namelijk een zogenaamd hack in de DAO[1] van Ethereum geweest. De DAO is een gedecentraliseerd investeringsfonds. De bedoeling van de DAO was om corruptie tegen te gaan en tussenpersonen uit te sluiten. Elke investeerder had zeggenschap over in welke bedrijven zou worden geïnvesteerd. En de inleg bepaalde daarbij de waarde van ieders stem.

Diefstal of slim gebruik?

Een ‘hacker’ c.q. ‘community member’ (afhankelijk van in welk kamp je zit)  had een zwakte ontdekt in de programmeertaal van de DAO en ervoor gezorgd dat hij zichzelf kon verrijken door de (digitale) portemonnee van de DAO te legen. Uiteindelijk heeft het de persoon het aanzienlijke bedrag van 50 miljoen dollar opgeleverd. Toen dit ‘lek’ werd ontdekt, is de community dit massaal geprobeerd tegen te gaan.

Twee kampen

De gebeurtenis heeft geleid tot een zware discussie binnen de Ethereum ‘community’ over de vraag of van buitenaf in de code kan of moet worden ingegrepen. In de ogen van ‘die hards’ heeft de ‘community member’ slim gebruik gemaakt van de geschreven code uit het contract dat voor iedereen zichtbaar was. Anderen vonden dat de transacties moesten worden teruggedraaid. Dat terugdraaien kan alleen door in te grijpen in het systeem en een splitsing  (ook wel ‘hard fork’ genoemd) te creëren. De ‘die hards’ vonden dat het terugdraaien in strijd zou zijn met de basisprincipes van de DAO,  namelijk: ‘code is law’.

Is code ook law?

Het terugdraaien van de transacties is uiteindelijk wel gebeurd, waardoor er een afsplitsing is ontstaan binnen de gemeenschap. 20% bestaat nu uit ‘die hards’ die verder zijn gegaan onder de naam Ethereum Classic. De overigen menen dat er niet volledig op de code vertrouwd kan worden, omdat het moeilijk is om de code te doorgronden. Daar zijn bij nader inzien toch mensen voor nodig. De interpretatie van advocaten bij deze contracten wordt vervangen voor gespecialiseerde programmeurs.

Conclusie

Hoewel het de bedoeling van de DAO was om mensen buiten te sluiten en corruptie tegen te gaan, was het juist een mens die een fout in de code gebruikte om zichzelf te verrijken en waren het mensen die de ‘hacker’ van buitenaf zoveel mogelijk zijn tegengegaan. In onze maatschappij vervullen sommige instanties of mensen bepaalde waarborgen. Hierbij kun je denken aan banken, notarissen of toezichthouders. Wat denkt u? Kunnen wij zonder dergelijke instanties en mensen? Zijn wij al klaar voor het principe: ‘code is law’? Ik denk vaak van niet, maar de toekomst zal het uitwijzen.

 

Henk Bethlehem

 

Hebt u nog vragen over Block Chain? Of vragen over software(overeenkomsten)? De advocaten van de ICT|IE-branche helpen u graag verder!

 

[1] Decentralized autonomous organization

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog