Rechtsgebieden

Agrarisch Recht

Heeft u een advocaat nodig die veel kennis in huis heeft over agrarisch recht? Wij beschikken als een van de weinige kantoren in Noord-Nederland over ruime ervaring op verschillende agrarische rechtsgebieden.

Agrarisch recht bij Bout Advocaten  

Wij zullen bij Bout Advocaten uit Groningen altijd proberen om een oplossing te vinden zonder dat er een  rechter aan te pas komt. Als die niet kan of niet lukt gaan we het juridisch debat niet uit de weg. Wanneer uw zaak daarom vraagt werken we samen met andere deskundigen, zoals accountants, makelaars, rentmeesters of notarissen, om zo een optimaal resultaat te bereiken.

Onderdelen agrarisch recht

– Pacht

Verpacht of pacht u grond? Of bent u van plan grond te pachten of verpachten? Wij adviseren over regels met betrekking tot pacht en pachtovereenkomsten. Dit valt ook onder agrarisch recht.

– Ruilverkaveling

Wanneer is er sprake van ruilverkaveling? Wordt uw grond wel juist gewaardeerd? Bent u het niet eens met het plan van toedeling of de lijst van geldelijke regelingen? Wij begeleiden u bij de verschillende processen van ruilverkaveling.

– Onteigening

De gemeente wil uw grond onteigenen om zo haar nieuwe bestemmingsplan te realiseren. Eerst komen onderhandelingen, dan eventueel de onteigeningsprocedure.

– Zakelijke Agrarische rechten

Bijvoorbeeld erfdienstbaarheden,  rechten van opstal, vruchtgebruik en hypotheek. Hierbij kunnen grote (financiële) belangen betrokken zijn.

– Landbouwkwaliteitsbeleid agrarisch recht

Bij landbouwkwaliteitsbeleid moet u vooral denken aan de volksgezondheid, ophokplichten en andere kwaliteitseisen opgelegd door de overheid. Deze aspecten brengen juridische consequenties met zich mee voor uw onderneming

– Landbouwmarktbeleid

Als agrariër heeft u te maken met toeslagen, quota, melkpremies, suikerbetalingen en andere aspecten van het landbouwmarktbeleid. Wij kennen deze wereld van binnenuit en helpen u met advies over de juridische aspecten van al deze zaken.

Agrarisch recht Contact

Wilt u meer weten over agrarisch recht, neem contact met ons op. Onze deskundige collega’s staan voor u klaar.