Rechtsgebieden

Huurrecht

Huurrecht advocaat nodig in Groningen? Bij Bout Advocaten bent u aan het juiste adres indien u een deskundige huurrecht advocaat nodig heeft. Neem gerust contact met ons op.

Rechten en plichten (ver)huurders

Over de rechten en plichten van huurders en verhuurders bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden. In het burgerlijk wetboek zijn specifieke regels opgenomen voor de (ver)huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Daarnaast zijn er regels voor de verhuur van ruimten die niet onder bedrijfsruimte en niet onder woonruimte vallen zoals kantoorruimte. Een goede huurovereenkomst en kennis van de daarin vastgelegde afspraken kunnen veel problemen voorkomen. Het is dus verstandig als u eerst informatie en advies inwint van onze huurrecht advocaten, voordat u een huurovereenkomst afsluit.

Onze huurrecht advocaten adviseren u graag

Problemen tussen huurders en verhuurders kunnen onder andere ontstaan door achterstallig onderhoud en gebreken, overlast en wanbetaling. Bij opzegging van het contract kunnen er onduidelijkheden bestaan of een overeenkomst wel of niet eindigt en hoe het gehuurde opgeleverd moet worden. Wij adviseren zowel huurders als verhuurders van woonruimte, bedrijfsruimte en overige ruimten bij deze en andere problemen.

Buiten de rechter om regelen

Onze advocaten proberen als dat mogelijk is om uw conflict buiten de rechter om te regelen. Dat is vooral belangrijk als het contract nog doorloopt, waardoor verhuurder en huurder toch zaken met elkaar moeten blijven doen. Bij veel geschillen kunnen we volstaan met een advies, bijvoorbeeld over de huurovereenkomst of de kans van slagen van een procedure.

Gespecialiseerde huurrecht advocaten

Bij Bout Advocaten kunt u terecht bij advocaten die gespecialiseerd zijn in beide kanten van het huurrecht. Zij beschikken over ruime ervaring met adviseren en procederen.

Contact huurrecht advocaat uit Groningen

Neem gerust contact met ons indien u een huurrecht advocaat denkt nodig te hebben. Bout Advocaten staat graag voor u klaar!