Rechtsgebieden

Incassozaken

Bij Bout Advocaten uit Groningen kunnen wij u helpen met incasso zaken. Als een opdrachtgever of klant niet op tijd, of zelfs helemaal niet betaalt, kan dat tot grote problemen leiden. Lees hier meer over wat wij voor u kunnen beteken op het gebied van incassozaken.

Incasso laten regelen in Groningen

Bout Advocaten kan u helpen met het incasseren van uw facturen. Wij kunnen tegen een redelijk tarief of prijsafspraak uw debiteuren benaderen en indien nodig een procedure instellen om de vordering te innen. Bout Advocaten beschikt over de juridische kennis en de bevoegdheden om uit verschillende (procedurele) ingangen te kunnen kiezen. Indien nodig kunnen wij namens u een gerechtelijke procedure initiëren, beslag leggen of een faillissementsaanvraag indienen.

Deskundige behandeling incassozaken

Een belangrijk middel dat in incassozaken vaak over het hoofd wordt gezien zijn conservatoire beslagen en andere conservatoire maatregelen. Bij Bout Advocaten uit Groningen houden wij hier beslist rekening bij tijdens de behandeling van uw incassozaak. Dit is een bewarende maatregel die dient te voorkomen dat de beslagen goederen worden weggemaakt voordat er een veroordelend vonnis is. In beginsel kunt u conservatoir beslag leggen op alle goederen van uw debiteuren, waaronder bijvoorbeeld gelden op de bankrekening. Een conservatoir beslag komt voor uw debiteur als een verrassing en kan, naast het veiligstellen van verhaal van uw vordering, dienen als pressiemiddel. Hierdoor worden openstaande facturen vaak op korte termijn alsnog voldaan.

Advies over uw incassozaak

Wij kunnen u geheel vrijblijvend adviseren over uw incassozaak. Ook in de omgekeerde situatie kunnen wij u van dienst zijn: mocht u bijvoorbeeld ten onrechte door een incassobureau zijn aangeschreven. U kunt hiervoor contact opnemen met Reinout van Elst of Wubbina Hids.