Rechtsgebieden

Incassozaken

Als een opdrachtgever of klant niet op tijd of helemaal niet betaalt, kan dat tot grote problemen leiden.

Bout Advocaten kan u helpen bij het innen van facturen. Wij kunnen tegen een redelijk tarief de debiteuren benaderen en zonodig een procedure instellen om de vordering te innen. Bout Advocaten beschikt over de juridische kennis en de bevoegdheden om verschillende (procedurele) ingangen te kunnen kiezen. Indien nodig kunnen wij namens u beslag leggen, een kort geding voeren of een faillissementsaanvraag indienen.