Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Maar de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Alles wat te maken heeft met besluiten en andere handelingen van bestuursorganen, zoals gemeenten, Provincies of het Rijk, valt onder het bestuursrecht. Van het verlenen van vergunningen tot verkeersbesluiten.

Tegen deze besluiten kan vaak bezwaar gemaakt of beroep ingesteld worden bij een rechter. Het bestuursrecht is een breed terrein, dat volop in ontwikkeling is. Onze gespecialiseerde advocaten treden zowel voor overheden als voor burgers op, op verschillende terreinen, in procedures en advieszaken.

Voorlopige voorziening

Als u het niet eens bent met de beslissing van een overheidsinstantie, kunt u hier meestal bezwaar tegen aantekenen. Maar soms duurt die procedure te lang. U kunt de rechter dan vragen om een voorlopige voorziening. Met zo’n voorlopige voorziening wordt de overheidsbeslissing opgeschort, tot de rechter in een eventuele vervolgprocedure een definitieve uitspraak doet. Onze specialisten helpen u hier graag bij.